HJULBALANSERING

*
Obalans i hjulen kan både vara obehagligt och farligt.
Se därför till att dina hjul alltid är balanserade.

Balansering ingår alltid vid montering av däck på plats, innan montering på bil.